Захист персональних даних є важливим для нас і ми прагнемо захищати Вашу конфіденційність, тому просимо Вас уважно ознайомитися з положеннями нашої Політики Конфіденційності. В разі виникнення питань, будь ласка, зв’яжіться з нами.

 1. Загальні положення

1.1. Управління цим Сайтом https://dar.school/ здійснюється Приватний заклад “Дар Скул”, код ЄДРПОУ 43706443, юридичною особою, яка зареєстрована і діє відповідно до вимог законодавства України (далі – Школа).

1.2. Дана Політика Конфіденційності є обов’язковою до виконання Школою та Користувачами Сайту Школи.

1.3. Школа залишає за собою право в будь-який час вносити зміни до Політики Конфіденційності. Політика Конфіденційності, її нова редакція та відповідні зміни вступають в силу з моменту їхньої публікації на Сайті Школи.

1.4. Дана Політика Конфіденційності визначає:

– Види даних, що збираються;

– Порядок здійснення обробки персональних даних Школою;

– Мету використання персональних даних;

– Порядок використання файлів cookie;

– Взаємодію Школи з третіми особами стосовно персональних даних;

– Способи захисту персональних даних;

– Умови доступу до персональних даних;

– Права Користувачів (суб’єктів персональних даних) в процесі обробки Персональних даних Школою;

– Відповідальність за порушення даної Політики Конфіденційності;

– Контактну інформація для Користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення з будь-якими питаннями, які можуть виникнути щодо захисту персональних даних;

– Порядок внесення змін до Політики Конфіденційності.

1.5. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою Конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача. У разі незгоди з умовами Політики Конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту.

1.6. Дана Політика Конфіденційності застосовується лише до персональних даних, що збираються на цьому Сайті.

1.7. Права на Сайт та усі розміщені на ньому Матеріали належать Школі.

1.8. У цій Політиці Конфіденційності використовуються такі терміни:

1.8.1. Власник і розпорядник персональних даних – юридична особа Приватний заклад “Дар Скул”, код ЄДРПОУ 43706443, місцезнаходження: м. Київ, 01001, вул. ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 5-Б (далі за текстом – Школа);

1.8.2. згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана на Сайті шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

1.8.3. Користувач Сайту (далі – Користувач) – особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет, використовує Сайт. Користувач в цьому положенні є також суб’єктом персональних даних, тобто фізичною особо, персональні дані якої обробляються;

1.8.4. обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

1.8.5. персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

1.8.6. сайт Школи (надалі – Сайт) – сукупність розміщених в мережі Інтернет веб-сторінок, що об’єднані доменом https://dar.school/;

1.8.7. третя особа – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних;

1.8.8. сookie – це прості текстові файли, які надсилаються із Сайту на електронні пристрої Користувачів і зберігаються браузерами;

1.8.9. IP-адреса – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP;

1.9. Усі інші терміни, значення яких не визначене Політикою Конфіденційності, тлумачяться відповідно до законодавства України (зокрема, Закону України «Про захист персональних даних») та загальноприйнятих понять.

 1. Законодавство, що регулює обробку персональних даних

2.1. Обробка персональних даних Користувачів відбувається відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2.2. Обробка персональних даних Користувачів, які перебувають на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється, зокрема, Генеральним регламентом про захист даних ЄС 2016/679.

 1. Обробка персональних даних

3.1. З метою забезпечення належного доступу та використання Користувачами Сайту, замовлення послуг, комунікації Користувачів з питань, пов’язаних із послугами, Школа здійснює обробку персональних даних Користувачів.

3.2. Обробка персональних даних здійснюється Школою на підставах, визначених Законом України «Про захист персональних даних».

3.3. Школа виступає в якості володільця та розпорядника Персональних даних Користувачів залежно від того, за яких обставин було зібрано такі дані.

3.4. Переглядати зміст Сайту можна без проходження процедури реєстрації.

3.5. При використанні Користувачем сервісів Сайту Школою здійснюється обробка даних Користувача, а саме:

3.5.1. персональних даних, що надаються безпосередньо Користувачем як при заповненні реєстраційних форм, заявок на вступ до закладу освіти, анкет, так і в процесі користування сервісами;

2.2.2. файли cookie;

2.2.3. ір-адреси;

2.2.4. параметри і налаштувань інтернет-браузерів;

2.2.5. інші дані, які надаються Користувачем добровільно.

3.6. Школа збирає тільки ті персональні дані (наприклад, ім’я і прізвище Користувача, ім’я і прізвище дитини Користувача, дата народження, стать, логін і пароль доступу, адреса електронної пошти, номер контактного телефону тощо), які свідомо і добровільно надані Користувачем як суб’єктом персональних даних в цілях використання сервісів Сайту та належного надання послуг, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб’єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці Конфіденційності мети їх обробки.

3.7. Школа обмежується збором мінімального обсягу інформації, необхідного виключно для виконання запиту суб’єкта персональних даних.

3.8. Школа не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої законодавством встановлені певні вимоги, наприклад, інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»)

3.9. Школа збирає дані про статистику відвідування Сайту. Відомості можуть містити інформацію про з’єднання, трафік, браузер Користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на Сайті.

3.10. Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в базі персональних даних чи окремій таблиці бази даних Сайту.

3.11. Школа зобов’язується забезпечити вжиття усіх доступних заходів захисту персональних даних Користувачів із урахуванням положень чинного законодавства щодо захисту персональних даних та особливості сфери діяльності Школи.

3.12. Використання персональних даних працівниками Школи здійснюється лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов’язків. Ці працівники зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків, крім випадків, передбачених законом. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

3.13. На Сайті доступна функція здійснення переходу до сторінок соціальних мереж, управління якими здійснюється третіми особами. Здійснюючи такий вхід, Користувачі тим самим погоджуються на надання Школі спільного доступу до персональних даних в обсязі, який обумовлений налаштуваннями щодо доступу до персональних даних у відповідній соціальній мережі. Дані, отримані від зазначених сервісів Школа не зберігає і не обробляє. Відповідно, якщо Користувач в силу будь-яких причин не бажає, щоб зазначені сервіси отримували доступ до його персональних даних, Користувач може за власним бажанням вийти зі свого аккаунта чи профіля, очистити файли cookie (через свій браузер).

 1. Мета використання персональних даних

4.1. Обробка та використання персональних даних Користувача обмежується досягненням конкретної, заздалегідь визначеної і законної мети її функціонування.

4.2. Персональні дані Користувача можуть використовуватися для:

4.2.1. відслідковування уподобань Користувачів з метою надання персоналізованої інформації про послуги Школи та/або компаній, визначених в п.7.2 даної Політики Конфіденційності;

4.2.2. встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи надсилання повідомлень, відповідей на запити, що стосуються використання Сайту, надання освітніх та інших послуг, що надаються Школою або та/або компаніями, визначених в п.7.2 даної Політики Конфіденційності, обробка запитів і заявок від Користувача тощо;

4.2.3. запис Користувача до електронної черги на вступ до Школи або закладів освіти, визначених п.7.2. даної Політики Конфіденційності та подальшої комунікації з Користувачем стосовно проходження співбесід та вступу;

4.2.4. забезпечення обміну інформацією із Сайту Школи за допомогою електронної пошти або в соціальних мережах;

4.2.5. надання Користувачеві ефективної, у тому числі технічної підтримки, при виникненні проблем пов’язаних з використанням Сайту;

4.2.6. надання Користувачеві з його згоди інформації, розсилки новин та інших відомостей;

4.2.7. забезпечення участі Користувача в проектах Школи чи її партнерів за бажанням Користувача;

4.2.8. аналіз знеособленої інформації та трафіку для покращення якості роботи Сайту Школи;

4.2.9. забезпечення реалізації цивільно-правових відносин між Користувачем та Школою та/або компаніями, визначеними в п.7.2 даної Політики Конфіденційності;

4.2.10. проведення маркетингових досліджень та аналізу тенденцій для покращення послуг, що надаються;

4.2.11. здійснення маркетингової кампанії за допомогою телефонних дзвінків, електронної пошти або в соціальних мережах.

4.3. Школа не визначає/не змінює мету обробки даних, які вносяться в паперові шкільні документи обліку, не визначає/не змінює їх склад та процедури обробки.

 1. Термін зберігання персональних даних

5.1. Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки, після чого такі персональні дані підлягають видаленню.

5.2. Школа має право зберігати персональні дані протягом періоду, необхідного для виконання зобов’язань перед Користувачами щодо надання послуг, а також для виконання зобов’язань, передбачених чинним законодавством.

 1. Використання файлів cookie

6.1. Cookie – це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які надсилаються веб-браузеру і зберігаються на пристрої Користувача. До таких пристроїв можна віднести комп’ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого Користувач відвідує Сайт.

6.2. Файли cookie можуть бути вічними (вони називаються постійними файлами cookie) і зберігатися в комп’ютері, поки Користувач їх не видалить або тимчасовими (такі файли cookie називаються сесійними), тобто зберігаються тільки до закриття браузера. Крім того, файли cookie поділяються на основні (вони встановлюються безпосередньо відвідуваним Сайтом) і сторонні (встановлюються іншими Сайтами).

Важливо:

– при повторному відвідуванні Користувачем Сайту, дані файлів cookie оновлюються;

– у більшості випадків, веб-браузер за замовчуванням допускає автоматичне зберігання файлів cookie на пристрої Користувача;

– відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до опублікованих матеріалів та/або неповноцінного функціонування сервісів Сайту.

6.3. Відповідно до класифікації Міжнародної торгової палати (International Chamber of Commerce), Школа може використовувати такі категорії файлів cookie:

6.3.1. СУВОРО НЕОБХІДНІ (STRICTLY NECESSARY) – потрібні для пересування Користувачем по веб-сторінці і при використанні певних сервісів, наприклад, для доступу до захищених сторінок, реєстрації та авторизації, вільної навігації по Сайту. Також, здійснюють запам’ятовування попередніх дій Користувача при переході на попередню сторінку в тій же сесії. Файли cookie цієї категорії не збирають про Користувача ніякої особистої інформації. Вони є тимчасовими і видаляються відразу після завершення використання браузеру.

6.3.2. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ (PERFORMANCE) – застосовуються для анонімного збору статистичної інформації, аналізу продуктивності Сайту, якості надання послуг. Ці дані зберігаються на пристрої Користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: час перебування на Сайті, найбільш часто відвідувані сторінки, розуміння які саме розділи і сервіси Сайту були найбільш цікаві для Користувача, наскільки ефективна та чи інша рекламна та/або маркетингова кампанія тощо. Вся інформація, зібрана за допомогою експлуатаційних файлів cookie, призначена для статистичних та аналітичних задач. Деякі дані файлів cookie можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку веб-ресурсу і виключно для зазначених вище цілей.

6.3.3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ (FUNCTIONALITY) – використовуються для збереження параметрів або конфігурацій, які зберігаються на пристрої Користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: ім’я Користувача, фото в профілі, інформація по залишених коментарях, мовна версія Сайту, місцезнаходження, відомості про те, чи надавалася Користувачеві будь-яка інформація або обрані переваги раніше, а також інші параметри налаштування Сайту. Дані файли cookie також дозволяють Користувачам дивитися відео, брати участь в інтерактивах (опитування, голосування) та взаємодіяти з соціальними мережами. Щоб зробити зручнішим відвідування ресурсу, зазначені файли cookie запам’ятовують надану Користувачем інформацію, підвищуючи ефективність взаємодії з Сайтом. Деякі дані файлів cookie можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку веб-ресурсу і виключно для зазначених вище цілей.

6.3.4. МАРКЕТИНГОВІ (TARGETED ADVERTISING) – використовуються для надання контенту, який може зацікавити Користувача. Ці дані зберігаються на пристрої Користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: відстеження рекомендованого текстового, графічного, аудіо та відеоматеріалу, щоб уникнути повторного показу, управління цільовою рекламою, оцінка ефективності рекламних кампаній, інформація про відвідування Користувачем інших ресурсів при переходах, а також інші параметри налаштування Сайту. Сайт може ділитися цією інформацією з іншими сторонами, включаючи медіа-клієнтів, рекламодавців, агентств і партнерів по суміжних бізнесах для того, щоб вони надавали якісну таргетовану рекламу.

6.4. Основні веб-браузери налаштовані на автоматичний прийом файлів cookie. Для того щоб їх відключити скористайтеся функцією довідки в своєму браузері. Довідку можна викликати через меню або за допомогою кнопки F1.

Звертаємо увагу:

– конфігурація налаштування файлів cookie для веб-браузерів мобільних пристроїв може відрізнятися;

– повноцінна робота з Сайтом доступна тільки при використанні файлів cookie;

– відключення файлів cookie може привести до обмеження доступу до змісту і неповноцінного функціонування сервісів Сайту.

6.5. Якщо Користувач не включає використання файлів cookie або навмисно видаляє всі файли cookie зі свого веб-браузера, то при подальшому відвідуванні Сайту, Користувачеві буде повторно пропонуватися включення і використання файлів cookie.

 1. Взаємодія Школи з третіми особами стосовно персональних даних

7.1. Школа не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб’єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці Конфіденційності. Шкода, усвідомлюючи, що особиста інформація є цінністю і невід’ємною частиною особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації Користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Школі.

7.2. Погоджуючись з даною Політикою Конфіденційності, Користувач надає згоду на те, що всі його дані, зібрані Школою за допомогою Сайту, в тому числі персональні, можуть бути передані юридичним особам, що використовують Приватний заклад “Дар Скул”, код ЄДРПОУ 43706443, а також їх структурним підрозділам, в разі, якщо це необхідно для надання Користувачу послуг даними компаніями, але виключно для досягнення мети, визначеної п.4.2. даної Політики Конфіденційності. При цьому перелічені в даному пункті компанії гарантують захист персональних даних на рівні не нижчому, ніж це гарантує Школа.

7.3. Для належного виконання договірних зобов’язань, зокрема, з приводу покращення роботи та обслуговування Сайту, Школа може також здійснювати передачу Персональних даних:

7.3.1. афілійованим компаніям Школи;

7.3.2. компаніям-партнерам Школи;

7.3.3. компаніям-контрагентам Школи;

7.3.4. третім особам, зокрема, державним органам (у випадку виконання вимог законодавства).

7.4. Здійснюючи передачу Персональних даних Користувачів на користь третіх осіб, Школа вживає всіх доступних заходів правового, організаційного та технічного характеру для гарантування захисту Персональних даних.

7.5. На Сайті можуть міститися посилання на інші веб-сайти. При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде. У зв’язку з чим, Школа рекомендує переглядати політику в сфері Конфіденційності і персональних даних кожного веб-сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими Вас можуть ідентифікувати.

 1. Захист персональних даних

8.1. Школа використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. При цьому, Школа не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Школи.

8.2. Школа забезпечує застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання Конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

8.3. Школа надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим працівникам, які дали згоду на забезпечення Конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Школи.

8.4. Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

 1. Умови доступу до персональних даних

9.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди Користувача, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

9.2. Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, якщо інше не встановлено законом.

9.3. Доступ Користувача до даних про себе здійснюється безоплатно.

9.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

9.5. Відстрочка доступу Користувача до своїх персональних даних не допускається. Відстрочка доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів. Повідомлення про відстрочку доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

9.6. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

9.7. Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржено до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або суду.

 1. Права суб’єкта персональних даних

10.1. Користувачі мають право користуватися Сайтом виключно з метою:

10.1.1. ознайомлення з матеріалами щодо послуг, що надаються Школою та компаніями-партнерами;

10.1.2. подання заявки на вступ;

10.1.3. замовлення послуг;

10.1.4. участі у проектах Школи;

10.1.5. звернення щодо послуг;

10.1.6. звернення до Школи із запитами, коментарями, скаргами та пропозиціями, які можуть бути направлені на контактний email pr@dar.school, а також подальшого отримання відповіді від Школи.

10.2. Будь-яке використання Сайту із будь-якою іншою метою вважається незаконним.

10.3. Передаючи Школі персональні дані малолітньої та/або неповнолітньої особи (зокрема, заповнюючи заявку до електронної черги на вступ, анкети), Користувач гарантує, що він є законним представником такої малолітньої та/або неповнолітньої особи та надає згоду та обробку, використання та, в разі необхідності, передачу третім особам таких даних у випадках, визначених цією Політикою Конфіденційності або чинним законодавством.

10.4. Школа доводить до відома Користувачів про їх права як суб’єктів персональних даних, які врегульовані Законом України «Про захист персональних даних», а саме:

10.4.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

10.4.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

10.4.3. на доступ до своїх персональних даних;

10.4.4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

10.4.5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

10.4.6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

10.4.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

10.4.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

10.4.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10.4.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

10.4.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

10.4.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

10.4.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

10.5. Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, яка була надана Користувачем Школі відповідно до цієї Політики Конфіденційності, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань, претензій або питань щодо персональних даних Користувача, які обробляються Школою, Користувач має право звернутися до Школи: за допомогою електронної пошти pr@dar.school, по номеру телефона +38 (067) 547-54-63 або шляхом направлення листа на адресу: м. Київ, 01001, вул. ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 5-Б.

10.6. Уповноважений представник державної влади з питань захисту персональних даних – Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Адреса: 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 21/8.

10.7. Користувачі зобов’язані:

10.7.1. при використанні Сайту керуватися положеннями Політики та положеннями чинного законодавства, яке застосовується;

10.7.2. використовувати Сайт винятково з метою, вказаною в п.10.1. Політики Конфіденційності;

10.7.3. без дозволу Школи жодним чином не використовувати Матеріали, які розміщені на Сайті з комерційною або некомерційною метою, не здійснювати розбору або спроб втручання у вихідний код Сайту;

10.7.4. не використовувати Сайт з метою направлення будь-яких повідомлень насильницького, образливого, зневажливого характеру або таких, які будь-яким іншим чином порушують право на честь, гідність та ділову репутацію Школи або третіх осіб, а також небажаних повідомлень комерційного характеру (“спам”);

10.7.5. не використовувати програмне забезпечення для втручання або здійснення спроб втручання в роботу Сайту.

 1. Інтелектуальна власність

11.1. Права інтелектуальної власності на матеріали Сайту, а також на Сайт в цілому в повному обсязі належать Школі (або право на використання таких матеріалів було попередньо належним чином надано Школі третіми особами).

11.2. Школа забороняє Користувачам комерційне або некомерційне використання матеріалів повністю або частково будь-яким способом (в тому числі: відтворення, представлення, адаптацію, модифікацію, оприлюднення, передачу, спотворення, інтеграцію в інший Сайт тощо). У разі необхідності використання матеріалів, Користувачі можуть звернутися до Школи із відповідним запитом, надіславши його на електронну пошту pr@dar.school.

11.3. У разі порушення прав інтелектуальної власності на матеріали Сайту Користувачами або будь-якими третіми особами Школа має право вжити всіх доступних заходів із захисту порушених прав, в тому числі звернутися за захистом прав в судовому порядку.

 1. Відповідальність

12.1. Недотримання Користувачами будь-якого положення Політики Конфіденційності є порушенням і тягне за собою відповідальність, встановлену Політикою Конфіденційності і законодавством, яке застосовується до її регулювання.

12.2. Школа докладає максимальних зусиль з метою надання безпечного, безперебійного та коректного доступу Користувачів до Сайту. При цьому Школа не несе відповідальності за перебої в роботі Сайту, несумісність Сайту із усіма типами пристроїв Користувачів, а також неможливість отримання Користувачами доступу до Сайту внаслідок неможливості підключення до мережі Інтернет. Школа залишає за собою право повністю або частково обмежувати доступ Користувачів до Сайту.

12.3. Школа не несе відповідальність перед Користувачами за будь-які збитки, які виникають в результаті використання Сайту. Школа також не несе відповідальності перед третіми особами за будь-які дії Користувачів, вчинені з використанням Сайту.

 1. Зміна Політики

13.1. До цієї Політики Конфіденційності періодично та без попереднього повідомлення Користувача можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі в разі змін вимог законодавства.

13.2. У випадку внесення істотних змін до цієї Політики Конфіденційності Школою буде розміщено повідомлення на Сайті та зазначено термін набрання цими змінами чинності. Якщо протягом зазначеного терміну Користувач не відмовитеся від їх прийняття в письмовій формі, це означатиме, що Користувач погоджуєтеся з відповідними змінами Політики.

13.3. Просимо час від часу переглядати Політику для того, щоб бути ознайомленими з усіма змінами або доповненнями.